1978

ახლახანს დამატებული

Straight Time / გამოსაცდელი ვადა
7.4

Straight Time / გამოსაცდელი ვადა

მაქს დემბო ციხიდან 7 წლის შემდეგ გამოდის. თუ მას უკან ციხეში დაბრუნება არ უნდა აუცილებლად მასზე მეთვალყურე ოფიცერს უნდა დაემორჩილოს, რაც არც თუ ...